İÇMEK2012

Tasarım başlığı altında “mimarlık ve sanat” temel alanları içerisinde yer alan, kullanıcıların konfor ve gereksinimlerini esas alarak yaşanabilir çevreler yaratmayı hedefleyen içmimarlık mesleğine bakış açısını tartışmak, ulusal/ uluslararası iç mimarlık eğitim modellerini karşılaştırmak, disiplinlerarası kimlik sorunlarını tanımlamak gibi konuların tartışıldığı İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi evsahipliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir.

web tasarım

ali kemal terlemez / olcay yıldız